Adatvédelem

Nagyon örülünk, hogy érdeklődik cégünk iránt. Az adatvédelem kiemelten fontos az AVET GmbH vezetése számára. Az AVET GmbH weboldalának használata elvileg személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Ha azonban az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni a weboldalunkon keresztül, személyes adatok kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen kezelésnek nincs jogalapja, általában beszerezzük az érintett hozzájárulását.

A személyes adatok, így az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelésének minden esetben meg kell felelnie az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelemnek. az AVET GmbH-ra vonatkozó előírásokat. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal társaságunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, köréről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról ezen adatvédelmi nyilatkozat útján.

Az adatkezelésért felelős adatkezelőként az AVET GmbH számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok lehető legteljesebb védelmét biztosítsa. Mindazonáltal az Internet alapú adatátvitelben általában előfordulhatnak biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem garantálható. Emiatt minden érintett személy szabadon továbbíthatja részünkre személyes adatait alternatív módon, például telefonon.

 1. definíciók

Az AVET GmbH adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunk legyen olvasható és érthető a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására szeretnénk előzetesen ismertetni a használt fogalmakat.

A jelen adatvédelmi szabályzatban a következő kifejezéseket használjuk: többek között, de nem kizárólag:

 • a) személyes adatok

A személyes adatok bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: "az érintett") vonatkozó információk. egyén tekinthető azonosítható, közvetlenül vagy közvetve, különösen útján megbízást egy azonosítót, például a nevét, azonosító számát, elhelyezkedését adatok, az online azonosító, illetve egy vagy több különleges tulajdonsággal, amely tükrözi a fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását azonosítani lehet.

 • b) érintett

Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő feldolgozza.

 • c) feldolgozás

Feldolgozása minden végrehajtott művelet vagy segítsége nélkül automatizált folyamatok illetve bármely ilyen eljárást társított személyes adatok, például gyűjtése, a gyűjtemény, a szervezés, lebonyolítás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közzététel, terjesztés vagy a szolgáltatás más formája, megbékélés vagy társulás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) a feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a későbbi feldolgozás korlátozása céljából.

 • e) Profilozás

A profilalkotás a személyes adatok bármely olyan automatizált feldolgozása, amely a személyes adatok bizonyos természetes vonatkozású személyes szempontok, különösen a munkahelyi teljesítmény, a gazdasági helyzet, az egészség, a személyes Elemezni vagy megjósolni a természetes személy preferenciáit, érdekeit, megbízhatóságát, viselkedését, tartózkodását vagy áttelepítését.

 • f) álnévvé tétel

Pszeudoanonimizálás a személyes adatok feldolgozása oly módon, amelyben a személyes adatok már nem lehet rendelni egy adott témára segítsége nélkül további információkat, feltéve, hogy ez a kiegészítő információ elkülönítve kell tartani, és a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelik.

 • g) vezérlő vagy vezérlő

Az adatkezelő vagy adatkezelő olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, testület vagy testület, amely egyedül vagy másokkal egyetértésben dönt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és módjáról. Amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós jog vagy a tagállamok jogszabályai határozzák meg, az adatkezelő vagy az általa kijelölt különleges kritériumok az uniós vagy nemzeti jogszabályok szerint rendelkezhetnek.

 • h) Feldolgozók

A processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, hivatal vagy egyéb szerv, amely a személyi adatokat az adatkezelő nevében feldolgozza.

 • i) címzett

A Kedvezményezett természetes vagy jogi személy, ügynökség, ügynökség vagy egyéb olyan személy, akinek a Személyes Adatait nyilvánosságra hozza, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek egy adott küldetés kapcsán az uniós vagy nemzeti jog alapján személyes adatokat kaphatnak, nem tekintendők kedvezményezettnek.

 • j) harmadik fél

A harmadik az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, mint az érintett, a vezérlő, a processzor és a jogosult személyek közvetlen felügyelete alatt az adatkezelő vagy a feldolgozó feldolgozni a személyes adatokat.

 • k) beleegyezés

A hozzájárulás bármilyen önkéntes az adott esetben és egyértelműen által szállított adatok tájékozott módon akaratnyilvánítás a nyilatkozat formájában, vagy más felismerhető igenlő aktus, amellyel személyt kell érteni, hogy egyetértenek a személyes adatok feldolgozása tekintetében van.

 1. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében felelős személy, az Európai Unió tagállamaiban található egyéb adatvédelmi jogszabályok és más adatvédelmi előírások a következők:

AVET GmbH

Eichwiesstrasse 9

8630 Rueti (ZH)

Svájc

Tel .: +41 (0) 55 251 40 60

E-mail: info@avet.eu

Weboldal: https://avet.eu/

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:

Roland Sacks úr, az Igazgatóság elnöke

AVET GmbH

Sibling-Scholl-Strasse 10

72160 Horb am Neckar

Németország

Tel: + 4974516269011

E-mail: info@avet.eu

Weboldal: https://avet.eu/

Jede betroffene A személy csak annyit szeretne, hogy mindenki megtalálja a Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt und unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

 1. Cookies

Az AVET GmbH internetes oldalai cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek egy internetes böngészőn keresztül kerülnek iktatásra és mentésre a számítógépes rendszerben.

Sok weboldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy olyan karakterláncból áll, amelyen az internetes oldalak és kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelybe a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyén böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott webböngésző az egyedi cookie-azonosítóval felismerhető és azonosítható.

Az AVET GmbH a cookie-k használatával felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amely a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

A cookie segítségével a honlapunkon található információk és ajánlatok a felhasználó értelemben optimálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, amint már említettük, hogy felismerjék weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. Például egy weboldal felhasználója, amely cookie-kat használ, nem kell újra beírnia a hitelesítő adatait minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, mivel ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt cookie teszi. Egy másik példa az online boltban lévő bevásárlókosár süti. Az online bolt megjegyzi azokat az elemeket, amelyeket egy ügyfél a cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókocsiba helyezett.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapján keresztüli beállítását az internet böngésző megfelelő beállítása révén, és így állandóan ellentétes a cookie-k beállításával. Továbbá, a már beállított cookie-k bármikor internetböngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül törölhetők. Ez lehetséges minden közös internetes böngészőben. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, nem minden weboldalunk funkciói használhatók teljes mértékben.

 1. Általános adatok és információk gyűjtése

A Corion webhelye egy sor általános adatot és információt gyűjt, amikor egy személy vagy egy automatizált rendszer felhívja a webhelyet. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. A (1) használt böngészőtípusok és -verziók, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, amelyről egy belépő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. hivatkozó), (4) az alwebhelyek, amelyek a weboldalunkon lévő hozzáférési rendszeren keresztül érhetők el, ellenőrizhetők, (5) a weboldal elérésének dátuma és időpontja, (6) egy Internet protokoll cím (IP-cím), (7) a belépő rendszer Internet szolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyeket információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén a fenyegetések elkerülésére használnak.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során az AVET GmbH nem von le következtetést az érintettel kapcsolatban. Ezekre az információkra sokkal inkább azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen közvetítsük, (2) weboldalunk tartalmát és annak hirdetését optimalizáljuk, (3) információtechnológiai rendszereink és a technológia hosszú távú működését biztosítsuk. weboldalunkról, valamint (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátani a bűnüldözéshez szükséges információkat kibertámadás esetén. Az AVET GmbH ezért ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag értékeli, azzal a céllal, hogy növelje cégünk adatvédelmét és adatbiztonságát annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok számára végső soron optimális szintű védelmet biztosítson. A szerver naplófájljainak anonim adatait az érintett személy által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

 1. Regisztráció a weboldalunkon

Az adatalanynak lehetősége van arra, hogy az adatkezelő honlapján személyes adatokat szolgáltasson. Az adatkezelőnek küldendő személyes adatok a regisztrációhoz használt megfelelő bemeneti maszkból származnak. Az adatalany által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra és saját céljaira gyűjtik és tárolják. Az adatkezelő okozhat a sebességváltót egy vagy több processzorral, például a csomagszállító szolgálat, amely szintén kizárólag belső használatra, ami annak tudható be, vezérlő, használja a személyes adatokat.

Az adatkezelő honlapján történő regisztrációval az adatszolgáltató internetszolgáltatójának (ISP) által kiosztott IP-címét, a regisztráció dátumát és időpontját is tárolja. Ezeknek az adatoknak a tárolása a háttérben történik, hogy csak így tudjuk megakadályozni szolgáltatásaink visszaélését, és szükség esetén ezek az adatok lehetővé teszik az elkövetett bűncselekmények tisztázását. E tekintetben ezen adatok tárolása szükséges a vezérlő biztosításához. Ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala harmadik személyeknek nem, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli a bűnüldözési szerveket.

A regisztráció az érintett személy az önkéntes nyújtása a személyes adat felhasználása vagy az adatkezelő, hogy az érintett tartalmat vagy szolgáltatást lehet kínált jellege miatt az esetben csak a regisztrált felhasználók számára. A regisztrált személyek bármikor módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adatait, vagy teljesen törölhetik az adatkezelő adatbázisából.

Az adatkezelőnek kérésre bármikor tájékoztatnia kell minden adatalanyról, hogy az adatalany személyes adatait tárolja. Ezenkívül az adatkezelő az adatkérő kérésére vagy hivatkozásakor kijavítja vagy törli a személyes adatokat, amennyiben ez nem ütközik semmilyen törvényi tárolási követelményrel. Az adatkezelő valamennyi adatfaja az adatközlő személy számára ebben az összefüggésben elérhető kapcsolattartó személyként.

 1. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A jogszabályi előírások miatt az AVET GmbH weboldalán olyan információk találhatók, amelyek lehetővé teszik cégünkkel való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt és a velünk való közvetlen kommunikációt, amely egy általános címet is tartalmaz az úgynevezett elektronikus levelezéshez (e-mail cím). Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi a kapcsolatot az adatkezelésért felelős személlyel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

 1. Megjegyzés funkció a weboldal blogjában

Az AVET GmbH lehetőséget kínál a felhasználóknak, hogy egyéni megjegyzéseket fűzzenek az egyes blogbejegyzésekhez egy blogon, amely az adatkezelő honlapján található. A blog egy webhelyen fenntartott, általában nyilvános portál, amelyen egy vagy több bloggernek vagy webbloggernek nevezett személy cikkeket tehet közzé, vagy gondolatait úgynevezett blogbejegyzésekben írhatja le. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek kommentálhatják.

Levelek az áldozat egy megjegyzést a blog ezen a honlapon, amellett, hogy a bal oldali az érintett személy által megjegyzéseket és információkat idején a megjegyzés bemenet, valamint a választott érintett személy által felhasználónév (álnév) mentette és közzétette. Ezenkívül az adatszolgáltató internetszolgáltatója (ISP) által kiosztott IP-cím is be van jelentkezve. Az IP-cím tárolása biztonsági okokból történik, és abban az esetben, ha az érintett harmadik személy jogainak megsértésével vagy az illegális tartalmak közzétételével észrevételt tesz. Az ilyen személyes adatok tárolása ezért az adatkezelő saját érdekében áll, hogy jogsértés esetén mentesüljön. A személyes adatok harmadik felek részére történő nyilvánosságra hozatala, kivéve, ha az ilyen közzétételre nincs szükség törvény vagy az adatkezelő jogi védelme alatt.

 1. Feliratkozás a blog megjegyzéseire a weboldalon

Az AVET GmbH blogjában írt megjegyzésekre általában harmadik felek is feliratkozhatnak. Különösen lehetőség van arra, hogy egy kommentelő feliratkozzon azokra a megjegyzésekre, amelyek egy adott blogbejegyzéshez fűzött megjegyzését követik.

Ha az érintett a megjegyzésekre való feliratkozás lehetőségét választja, az adatkezelésért felelős személy automatikus visszaigazoló e-mailt küld annak érdekében, hogy a kettős jelentkezési eljárás során ellenőrizze, hogy a megadott e-mail cím tulajdonosa valóban ez az opció döntött. A megjegyzésekre való feliratkozás lehetősége bármikor lemondható.

 1. A személyes adatok rutinszerű törlése és blokkolása

A feldolgozott adatkezelő és a személyes adatokat az érintett személy csak a szükséges ideig, hogy elérjék a tárolási célra, vagy ha ezt az európai irányelvek és rendeletek donorok, vagy más törvényhozók törvények és rendeletek, amelyek az adatkezelő rendelkezett.

Megszünteti a tárolási célra, vagy által előírt európai irányelvek és rendeletek donorok, vagy más felelős törvényhozó tárolási időszak lejárta, a személyes adatok zárolásának, vagy törölni rutinszerűen és a törvény által előírt.

 1. Az adatalany jogai
 • a) A visszaigazoláshoz való jog

Minden egyes érintettnek joga van az európai szabályozók és szabályozók által megadott módon, hogy megkövetelje az adatkezelőtől annak megerősítését, hogy a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e. Ha egy érintett személy élni kívánja ezt a visszaigazolási jogot, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

 • b) A tájékoztatáshoz való jog

Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai irányelvek és rendeletek donorok, így bármikor a öncélú adatkezelők tájékoztatás a tárolt személyes személyes adatok és annak egy példányát az információt. Ezenkívül az európai jogalkotó és a szabályozó az alábbi adatokat szolgáltatta az érintettnek:

 • a feldolgozási célokat
 • a feldolgozott személyes adatok kategóriáit
 • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy még nem hozták nyilvánosságra, különösen harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek számára
 • amennyiben lehetséges, a tervezett időtartamot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
 • az őt érintő személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jogának fennállása vagy az adatfeldolgozásnak a felelős személy által történő korlátozása vagy az ilyen feldolgozásra való kifogás joga
 • a felügyeleti hatósághoz való fellebbezési jog fennállása
 • ha a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról: Minden rendelkezésre álló információ az adatforrásról
 • megléte automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotás cikkének megfelelően 22 1 Abs.4 és DS-GMO és - legalábbis ezekben az esetekben - érdemi információt logikájáról terjedelmét és a kívánt hatást az adatkezelés az érintett személy

Emellett az érintettnek joga van hozzáférni ahhoz, hogy a személyes adatokat továbbították-e egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. Ha ez a helyzet, akkor az érintettnek joga van információt szerezni az átruházással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

Ha egy érdekelt fél ezt az információhoz való jogát élvezi, bármikor felveheti az adatkezelő alkalmazottját.

 • c) A helyesbítéshez való jog

A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai jogalkotónak joga van arra, hogy kérje az őt érintő pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését. Továbbá az érintett joga van, figyelembe véve a feldolgozás céljáról, a befejezés hiányos személyes adatok - a kereslet - révén is egy kiegészítő nyilatkozatot.

Ha az érintett személy élni kívánja ezt a jogot, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

 • d) Törléshez való jog (elfelejtés joga)

A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai irányelvek és szabályozók által biztosított joguk megkövetelniük az adatkezelőtől, hogy haladéktalanul törölje az őt érintő személyes adatokat, feltéve, hogy az alábbi okok valamelyike ​​teljesül és a feldolgozás nem szükséges:

 • A személyes adatokat ilyen célokra gyűjtötték vagy más módon feldolgozták, amelyekre már nincs szükség.
 • Az érintettnek visszavonja hozzájárulását, amikor a feldolgozási Art. 6 para. 1 pont DS-GMO vagy művészet. 9 para. 2 pont DS-GMO támogatott, és hiányzik az egyébként jogi alapja a feldolgozás.
 • Az érintett személy szerint Art. 21 para. 1 DS-GMO tárgyat a feldolgozás, és nincs nyomós jogos indok feldolgozás előtt, vagy az a személy szerint eljárva Art. 21 para. 2 DS-GMO ellenzi a feldolgozás egyet.
 • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
 • A személyes adatok törlése az uniós vagy nemzeti jog azon jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, amelyekre az adatkezelő vonatkozik.
 • A személyes adatokat az 8 1 DS-GVO cikkelye alapján kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.

Ha a fenti okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett az AVET GmbH-nál tárolt személyes adatait törölni szeretné, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával. Az AVET GmbH munkatársa gondoskodik a törlési kérelem azonnali teljesítéséről.

Ha a személyes adatot az AVET GmbH nyilvánosságra hozta, és cégünk, mint felelős személy köteles a személyes adatokat a DS-GVO 17. cikk (1) bekezdése szerint törölni, az AVET GmbH is megteszi a megfelelő intézkedéseket, figyelembe véve a a rendelkezésre álló technológiát és a technikai jellegű megvalósítási költségeket annak érdekében, hogy a közzétett személyes adatokat feldolgozó más adatkezelésért felelős személyeket tájékoztassák arról, hogy az érintett kérte a jelen személyes adatokra mutató linkek, illetve a személyes adatok másolatának vagy másodpéldányának törlését. ezen egyéb adatkezelésért felelős személyektől kért adatokat, amennyiben az adatkezelés nem szükséges. Az AVET GmbH munkatársa egyedi esetekben intézkedik a szükségesről.

 • e) A feldolgozás korlátozásához való jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett bármely személynek joga van az európai irányelv és a szabályozó hatóság számára, hogy megkövetelje az adatkezelőtől, hogy korlátozza a feldolgozást, ha az alábbi feltételek valamelyike ​​érvényes:

 • A személyes adatok pontosságát az érintett olyan időtartam alatt vitatja, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • A feldolgozás jogellenes, az adatalany megtagadja a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását.
 • Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintett kötelezi őket arra, hogy érvényesítsék, gyakorolják vagy megvédjék a jogi igényeket.
 • Az érintett személy kifogással él a feldolgozással szemben. 21 DS-GVO cikkelye, és még nem tisztázott, hogy a felelős személy jogos érdeke meghaladja-e az érintett személy jogszerűségét.

Amennyiben a fenti feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja az AVET GmbH-nál tárolt személyes adatainak korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával. Az adatkezelés korlátozásáról az AVET GmbH munkatársa gondoskodik.

 • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai irányelvek és rendeletek donorok, hogy kap a személyes adatokat, amelyek biztosították az érintett személy által egy díjat, strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban. Azt is, hogy nyújtson be ezeket az adatokat egy másik díjat, anélkül, hogy akadályozzák a felelős, amely a személyes adatokat szolgáltatott a jogot, feltéve hogy a feldolgozást a hozzájárulás cikkelye szerint. 6 para. 1 pont DS-GMO vagy művészet. 9 Abs . 2 pont DS-GMO vagy a szerződés szerinti Art. 6 para. 1 levél b DS-GMO alapú és a feldolgozás történik, automatizált módszerekkel, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges a teljesítménye egy feladat, hogy a közérdekű vagy a közhatalom gyakorlásában, amelyet a felelős személynek neveztek ki.

Továbbá az érintett személy joguk gyakorlása adathordozhatóság cikk értelmében. 20 para. 1 DS-GMO szerezni, hogy a személyes adatok továbbítása közvetlenül a töltés egy másik díjat, ha ez technikailag megvalósítható és ha a törvény, ez nem érinti mások jogait és szabadságait.

Az adattovábbításhoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor megkeresheti az AVET GmbH munkatársát.

 • g) A tiltakozás joga

Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai irányelvek és rendeletek donor okokból adódó sajátos helyzet bármikor a feldolgozás a rájuk vonatkozó személyes adatok alapján az Art. 6 para. 1 betű vagy a DS-GVO kifogást emel. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Az AVET GmbH tiltakozás esetén a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek felülmúlják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés a személyes adatok érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. jogi követelések.

Ha az AVET GmbH személyes adatokat kezel közvetlen reklámozás céljából, az érintett jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik az AVET GmbH direkt marketing célú adatkezelés ellen, az AVET GmbH a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célból.

Ezen túlmenően, az érintettnek joga van sajátos helyzetéből fakadó okokból a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely az AVET GmbH-nál tudományos vagy történeti kutatási célból, illetve statisztikai célból történik a Ptk. 89. DS-GMO 1. bek. kifogást emelni, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges.

Az érintett a tiltakozási jog gyakorlása érdekében az AVET GmbH bármely alkalmazottjával vagy más munkavállalójával közvetlenül kapcsolatba léphet. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az érintett a 2002/58/EK irányelv ellenére is szabadon gyakorolhatja tiltakozási jogát automatizált eszközökkel, műszaki specifikációk felhasználásával.

 • h) Automatizált döntések egyedi esetekben, ideértve a profilalkotást is

Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai irányelvek és rendeletek adományozók, nem egy kizárólag automatizált feldolgozáson - beleértve profilalkotás - kell alávetni alapú döntést, amely kibontakozik felett joghatást, vagy jelentősen befolyásolja vele hasonló módon, ha a határozat (1) nem azt a következtetést, vagy a szerződés teljesítése között az érintett és felelős személy köteles, vagy (2), mivel a törvények az Unió vagy a tagállamok, amelyek díjköteles, megengedett, és ez a jogszabály megfelelő intézkedéseket az adatalany jogainak és szabadságainak, valamint az érintett jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával.

Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, az AVET GmbH megfelelő intézkedéseket tesz védenie kell az érintett jogait és szabadságait, valamint érdekeinek jogszerű védelmét, ideértve legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jogot.

Ha az adatalany automatizált döntéshozatali jogokat kíván kérni, bármikor felveheti az adatkezelő alkalmazottját.

 • i) A hozzájárulás visszavonásának joga az adatvédelmi törvény alapján

A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai irányelv és a szabályozó hatóság által biztosított joguk van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulást.

Ha az adatalany meg kívánja élni az engedély visszavonására vonatkozó jogát, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő alkalmazottjával.

 1. Adatvédelem a pályázatokhoz és a pályázati folyamat során

A feldolgozásért felelős személy a jelentkezők személyes adatait a pályázati folyamat kezelése céljából gyűjti és dolgozza fel. A feldolgozás történhet elektronikus úton is. Ez különösen akkor áll fenn, ha a kérelmező a vonatkozó pályázati dokumentumokat elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon található webes űrlapon keresztül elküldi a feldolgozásért felelős személynek. Ha az adatkezelésért felelős személy munkaszerződést köt a pályázóval, a továbbított adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a munkaviszony feldolgozása céljából tároljuk. Ha a feldolgozásért felelős személy nem köt munkaszerződést a kérelmezővel, a pályázati dokumentumokat az elutasító határozatról szóló értesítés után két hónappal automatikusan törli, feltéve, hogy a törlés nem ütközik a feldolgozásért felelős személy más jogos érdekeibe. Egy másik jogos érdek ebben az értelemben például a bizonyítási teher az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásokban.

 1. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazására és használatára vonatkozóan

A vezérlő integrálta a Facebook vállalat elemeit ezen a weboldalon. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat olyan internetes társas találkozóhely, olyan online közösség, amely rendszerint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és kölcsönhatásba lépjenek a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a nézetek és a tapasztalatok cseréjére, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára személyes vagy üzleti információk nyújtását. A Facebook lehetővé teszi a közösségi felhasználók számára, hogy magánprofilokat készítsenek, fényképeket töltsenek fel és ismerkedjenek meg a barátok kéréseivel.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., az 1 Hacker Way, a Menlo Park, a CA 94025, USA. A személyes adatok feldolgozásáért felelős személyek, amennyiben az érintett az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, a Facebook Ireland Ltd., az 4 Grand Canal Square, a Canal Harbor, Dublin 2, Írország.

A feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett és Facebook komponens (Facebook beépülő modul) integrált oldalának minden egyes lehívásakor a személy informatikai rendszerén lévő internetböngésző Az érintett Facebook-komponens automatikusan aktiválja, és a megfelelő Facebook-komponens ábrázolása letöltődik a Facebookról. Az összes Facebook-bővítmény teljes áttekintése itt található Link vissza lehet szerezni. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Facebook megtudja, hogy weboldalunk melyik aloldalát keresi fel az érintett.

Ha a személy bejelentkezett ugyanakkor a Facebook-on, Facebook felismeri az egyes hívja fel weboldalunkat az érintett személy és az egész időtartamát minden marad a honlapunkon, milyen konkrét alján honlapunkon látogatott az érintett személy. Ezt az információt a Facebook-összetevőn keresztül gyűjtik össze, és a Facebook az adott Facebook-fiókhoz rendeli. Működtette az érintett személy egy integrált honlapunkon Facebook gombok, mint például a „Tetszik” gombra, vagy adja meg a személy egy megjegyzést, Facebook rendeli ezt az információt a személyes Facebook felhasználói fiók az érintett személy és tárolja a személyes adatokat ,

A Facebook mindig információt kap a Facebookon keresztül, hogy az adatalany meglátogatta honlapunkat, ha az adatalany a weboldalunkhoz való hozzáférésével egyidejűleg bejelentkezett a Facebookba; ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy rákattint a Facebook komponensre vagy sem. Ha az ilyen adattovábbítás nem kívánja meg az adatalanynak a Facebook-ot, akkor megakadályozhatja az átutalást, miután bejelentkezik a Facebook-fiókjukból, mielőtt felhívta a weboldalunkat.

A Facebook által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://de-de.facebook.com/about/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a Facebook személyes adatainak gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Azt is megmagyarázza, hogy a Facebook milyen lehetőségeket kínál az adatvédelem magánéletének védelme érdekében. Emellett különböző alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatok továbbítását a Facebookon. Az ilyen alkalmazások felhasználhatók az adatalany számára, hogy elnyomják az adatok továbbítását a Facebook-on.

 1. Adatvédelmi szabályzat a Google Analytics (anonimizálási funkcióval) alkalmazásához és használatához

Az adatkezelő ezen a weboldalon integrálta a Google Analytics elemet (névtelenítési funkcióval). A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A Webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, gyűjtése és elemzése. Egyebek között a webes elemző szolgáltatás adatokat gyűjt össze arról, hogy mely webhelyen érinti az érintett személyt egy weboldalhoz (ún. Referrers), mely oldalak aloldalai voltak, vagy hogy milyen gyakran és milyen ideig tartottak egy aloldalat. A webes elemzést elsősorban az internetes hirdetések optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics komponens üzemeltető vállalata a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A feldolgozásért felelős személy a „_gat._anonymizeIp” kiegészítést használja a Google Analytics segítségével történő webanalízishez. Ezzel a kiegészítéssel az érintett személy internetkapcsolatának IP-címét lerövidíti és anonimizálja a Google, ha internetes oldalainkhoz az Európai Unió egyik tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes állama fér hozzá.

A Google Analytics elem célja, hogy elemezze a látogatókat a webhelyünkön. A Google többek között felhasználja az általunk kapott adatokat és információkat, hogy értékelje weboldalunk használatát, készítsen számunkra online jelentéseket, amelyek bemutatják a honlapunkon végzett tevékenységeket, és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak honlapunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t használ az érintett személy információtechnológiai rendszerében. Amit a cookie-k vannak, a fentiekben már kifejtettük. A cookie használatával a Google engedélyezi weboldalunk használatának elemzését. Minden alkalommal, amikor ezen oldal egyik oldalát az adatkezelő és egy Google Analytics összetevő integrálja, az érintett személy információtechnológiai rendszerének internetböngészőjét a megfelelő Google Analytics-összetevő kezdeményezi Adatok elküldése a Google-nak online elemzési célokra. Ennek részeként az ipari folyamat Google értesül a személyes adatokat, mint például követni az IP-címét az érintett személy, amelyek arra szolgálnak, Google, többek között, a látogatók származási és a kattintások, és lehetővé teszi a rendelkezés számítások eredményeként.

A cookie tárolja a személyazonosításra alkalmas adatokat, például a hozzáférési időt, a hozzáférési helyet, ahonnan a hozzáférés megtörtént, és a látogatók gyakoriságát. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön személyes adatait, beleértve az adatalany által használt internetkapcsolat IP-címét is, átkerül a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt a személyes adatot a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai folyamaton keresztül gyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.

Az érintett személy a sütik honlapunkon keresztül, ahogy azt már korábban leírtuk, minden egyes alkalommal egy megfelelő beállítása az Internet böngésző megelőzésére használják, így ellentmond tartósan a cookie-k használatát. Az alkalmazott böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy cookie-t állítson be az érintett információs technológiai rendszerére. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Ezen kívül van az érintett személy számára a lehetőséget, hogy tiltakozzon a megszerzése, használatával kapcsolatos honlap által generált adatokat a Google Analytics, valamint az ezen adatok feldolgozása során a Google, valamint megelőzzék az ilyen. Ehhez a böngésző-bővítményt le kell töltenie és telepítenie a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout címen. Ez a böngészőbővítmény a JavaScripten keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy a webhelyek látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásban. A böngésző bővítményének telepítését a Google ellentmondásnak tartja. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra telepítenie kell a böngészőbővítményt a Google Analytics letiltásához. Kivéve, ha a böngésző add-on eltávolítja a sértett vagy bármely más személy, amely tulajdonítható saját befolyási övezetében vagy fogyatékkal élő, ott van a lehetőség, újratelepítése vagy újra a böngészőt kiegészítőket.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi szabályzata itt található Link és alatt ez Link vissza kell szerezni. A Google Analytics ez alatt található Link részletesebben kifejtette.

 1. A Google Remarketing alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

A vezérlő beépítette a Google remarketing szolgáltatásait ezen a weboldalon. A Google remarketing a Google AdWords azon funkciója, amely lehetővé teszi a társaságok számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg azoknak az Internet felhasználóknak, akik korábban a cég webhelyén voltak. A Google Remarketing integrációja ennélfogva lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy felhasználóval kapcsolatos hirdetéseket hozzanak létre, és következésképpen az érdeklődés szempontjából releváns hirdetéseket jelenítsék meg az Internet felhasználó számára.

A Google Remarketing szolgáltatásokat üzemeltető cég a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google remarketing célja az érdeklődéssel kapcsolatos hirdetések megjelenítése. A Google remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési hálózatán keresztül, vagy megjelenítsük azokat más weboldalakon is, amelyek az internet felhasználók egyedi igényeihez és érdeklődéséhez igazodnak.

A Google remarketing cookie-t helyez az érintett információtechnológiai rendszerébe. A sütik ismertetését már fentebb kifejtettük. A süti beállításával a Google felismeri webhelyünk látogatóját, ha később olyan webhelyeket hív fel, amelyek szintén tagjai a Google hirdetési hálózatának. Minden alkalommal, amikor ellátogat egy olyan webhelyre, amelybe a Google remarketing szolgáltatást integrálta, az érintett internetes böngészője automatikusan azonosul a Google-lal. E műszaki folyamat részeként a Google megismeri a személyes adatokkal, például a felhasználó IP-címével vagy szörfözésével kapcsolatos viselkedését, amelyet a Google többek között az érdeklődésre számot tartó hirdetések megjelenítésére használ.

A sütik a személyes adatok tárolására szolgálnak, például az érintett által meglátogatott webhelyekre. Minden alkalommal, amikor ellátogat weboldalunkra, a személyes adatokat, beleértve az érintett internetkapcsolatának IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google megoszthatja ezeket a műszaki folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik felekkel.

Az érintett személy a sütik honlapunkon keresztül, ahogy azt már korábban leírtuk, minden egyes alkalommal egy megfelelő beállítása az Internet böngésző megelőzésére használják, így ellentmond tartósan a cookie-k használatát. Az alkalmazott böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy cookie-t állítson be az érintett információs technológiai rendszerére. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Továbbá az érintettnek lehetősége nyílik arra, hogy kifogást emeljen a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ehhez az érintett személynek hozzáférnie kell a www.google.com/settings/ads linkhez az általuk használt minden egyes internetböngészőből, és ott meg kell hoznia a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi szabályzata itt található Link visszakereshető.

 1. A Google AdWords alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

A feldolgozásért felelős személy integrálta a Google AdWords szolgáltatást e weboldalra. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket helyezzenek el a Google keresőmotorjának eredményeiben, valamint a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározzon bizonyos kulcsszavakat, amelyek segítségével egy hirdetés csak akkor jelenik meg a Google keresőmotorjának eredményeiben, ha a felhasználó egy kulcsszóval kapcsolatos keresési eredményt hív fel a keresőmotorral. A Google hirdetési hálózatában a hirdetéseket a témához kapcsolódó webhelyekre terjesztik automatikus algoritmus alkalmazásával, és figyelembe veszik a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords szolgáltatásait üzemeltető vállalat a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google AdWords célja weboldalunk reklámozása az érdeklődés szempontjából releváns hirdetések megjelenítésével harmadik fél cégeinek webhelyein és a Google keresőmotorjának keresési eredményei között, valamint harmadik fél általi hirdetések megjelenítésével a weboldalunkon.

Ha egy érintett személy a Google hirdetésén keresztül éri el weboldalunkat, úgynevezett konverziós cookie-t tárol a Google érintett személy informatikai rendszerében. Mi a süti, azt már fentebb kifejtettük. A konverziós süti harminc nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem az érintett személy azonosítására szolgál. Ha a süti még nem járt le, a konverziós sütit annak megállapítására használják, hogy bizonyos aloldalakhoz, például az online bolt rendszeréből származó kosárhoz eljutottak-e a weboldalunkon. A konverziós süti segítségével mind mi, mind a Google meg tudjuk érteni, hogy egy érintett személy, aki egy AdWords hirdetés révén érkezett a weboldalunkra, eladást generált-e, azaz teljesített-e vagy lemondott-e egy vásárlást.

A konverziós süti használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google felhasználja weboldalunk látogatási statisztikáinak létrehozására. Ezeket a látogatási statisztikákat viszont arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords-hirdetéseken keresztül hozzánk utalt felhasználók teljes számát, azaz az adott AdWords-hirdetés sikerének vagy sikertelenségének megállapításához, valamint az AdWords-hirdetéseink jövőbeli optimalizálásához. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google-tól, amelyek azonosíthatnák az érintett személyt.

A konverziós cookie személyes adatok tárolására szolgál, például az érintett által felkeresett webhelyekre. Valahányszor meglátogatja weboldalunkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internetkapcsolat IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat továbbadhatja harmadik feleknek.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja a weboldalunk által a cookie-k beállítását, amint azt a fentiekben bemutattuk, a használt internetes böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen kifogásolja a sütik beállítását. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google konverziós cookie -t állítson be az érintett személy informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google AdWords által már beállított sütik bármikor törölhetők az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Továbbá az érintettnek lehetősége nyílik arra, hogy kifogást emeljen a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ehhez az érintett személynek hozzáférnie kell a www.google.com/settings/ads linkhez az általuk használt minden egyes internetböngészőből, és ott meg kell hoznia a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi szabályzata itt található Link visszakereshető.

 1. Az Instagram alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

A vezérlő integrálta az Instagram szolgáltatás komponenseit ezen a weboldalon. Az Instagram egy olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformnak minősül, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok más közösségi hálózatokhoz való terjesztését.

Az Instagram szolgáltatásainak üzemeltetője az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Az egyes hívás egyik egyedi oldalak ezen a honlapon, hogy működteti az adatkezelő és az volt, amikor egy Instagram komponens (Insta-gomb) van integrálva, az internet böngésző, az informatikai rendszer az érintett személy automatikusan kapcsolódik a megfelelő Instagram alkatrész okozza az Instagram megfelelő összetevőjének ábrázolását. Ennek a technikai folyamatnak az részeként az Instagram tisztában van azzal, hogy a honlapunk konkrét alját az érintett személy meglátogatta.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve az Instagramba, az Instagram elismeri, hogy minden látogató a weboldalunkon az adatalany és a tartózkodás teljes időtartama alatt a weboldalunkon található, az érintett személy által meglátogatott konkrét aloldal. Ezt az információt az Instagram összetevőn keresztül gyűjtik és az Instagram segítségével az érintett személy Instagram fiókjába rendelték. Ha az érintett személy bekapcsolja a weboldalunkon található Instagram gombok egyikét, akkor az általa átadott adatok és információk az Instagram személyi Instagram felhasználói fiókjához vannak rendelve, és az Instagram elmentette és feldolgozta azokat.

Az Instagram komponensen keresztül az Instagram mindig kap információt arról, hogy az érintett személy meglátogatta honlapunkat, ha az érintett személy egyszerre jelentkezett be az Instagramba weboldalunk elérésekor; ez történik függetlenül attól, hogy a személy az Instagram komponensre kattint, vagy sem. Ha az érintett személy nem kívánja továbbítani ezt az információt az Instagramnak, az utóbbi megakadályozhatja, hogy az átvitel az Instagram számlájáról jelentkezzen be, mielőtt felhívta a weboldalunkat.

További információk és az Instagram vonatkozó adatvédelmi szabályzata itt található Link és ez Link  visszakereshető.

 1. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazására és használatára vonatkozóan

A vezérlő beépített YouTube-komponenseket ezen a weboldalon. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videot kiadók számára, hogy szabadon nézhessenek videoklipeket és más felhasználókat a szabad megtekintéshez, értékeléshez és megjegyzéshez. A YouTube lehetővé teszi az összes típusú videó közzétételét, így a teljes film- és televízióműsorok, valamint az internetes portálon keresztül elérhető zenei videók, pótkocsik vagy felhasználói videók is elérhetők.

A YouTube -ot a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA üzemelteti. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az egyes hívás egyik egyedi oldalak ezen a honlapon, hogy működteti a vezérlő, és amelyen egy YouTube komponens (YouTube videó) integrálva, az internet böngésző, az informatikai rendszer az érintett személy automatikusan kapcsolódik a megfelelő YouTube komponens letöltheti a YouTube megfelelő YouTube-komponensének illusztrációját. További információ a YouTube-on megtalálható a https://www.youtube.com/yt/about/de/. Ennek részeként az ipari folyamat YouTube és a Google-ismereteket, amelyek a konkrét bázist ellátogatott honlapunkra az érintett személy által.

Ha az adatalany egyszerre jelentkezett be a YouTube-ra, a YouTube felismeri, ha egy YouTube-videót tartalmazó aloldalat hív meg, mely weboldalunk konkrét alján található az érintett személy. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti össze, és az egyes YouTube-fiókokhoz kapcsolódik.

A YouTube és a Google mindig információt fog kapni a YouTube-összetevőn keresztül, amelyet az érintett látogatta meg weboldalunkon, ha az érintett egyszerre jelent meg a YouTube-on a weboldalunkhoz való hozzáféréskor; ez függetlenül attól, hogy a személy egy YouTube-videóra kattint, vagy sem. Ha az ilyen adattovábbítás nem a YouTube-ra és a Google-ra vonatkozik, akkor megakadályozhatja az átvitelt a YouTube-fiókjuk bejelentkezésével, mielőtt felhívná a weboldalt.

A YouTube által közzétett adatvédelmi szabályzat, amely ez alatt található Link rendelkezésre állnak, adjon információt a személyes adatok YouTube és Google általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról

 1. Fizetési mód: A PayPal mint fizetési mód adatvédelmi rendelkezései

A vezérlő beépített PayPal összetevőket tartalmaz ezen a weboldalon. A PayPal online fizetési szolgáltató. A fizetéseket úgynevezett PayPal-számlák segítségével dolgozzák fel, amelyek virtuális magán- vagy üzleti számlákat képviselnek. A PayPal lehetőséget kínál arra is, hogy a virtuális fizetéseket hitelkártyák segítségével feldolgozzák, ha a felhasználónak nincs PayPal-fiókja. A PayPal-fiókot egy e-mail címen kezelik, ezért nincs klasszikus számlaszám. A PayPal lehetővé teszi online kifizetések kezdeményezését harmadik felek számára, vagy fizetések fogadását. A PayPal megbízottként is működik, és vevővédelmi szolgáltatásokat kínál.

A PayPal európai üzemeltetője a PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Ha az érintett az online üzletünkben történő megrendelés során a "PayPal" lehetőséget választja fizetési lehetőségként, akkor az érintett adatokat automatikusan továbbítják a PayPal-hoz. A fizetési lehetőség kiválasztásával az érintett hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok továbbításához.

A PayPal-nak továbbított személyes adatok általában keresztnév, vezetéknév, cím, e-mail cím, IP-cím, telefonszám, mobiltelefonszám vagy egyéb adatok, amelyek a fizetés feldolgozásához szükségesek. A vételi szerződés feldolgozásához a megfelelő megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokra is szükség van.

Az adatok továbbításának célja a kifizetések feldolgozása és a csalások megelőzése. Az adatkezelő különösen akkor továbbítja a PayPal személyes adatait, ha az adattovábbításhoz jogos érdek fűződik. A PayPal és a feldolgozásért felelős személy között kicserélt személyes adatokat a PayPal továbbíthatja a hitelinformációs ügynökségeknek. Ezen továbbítás célja a személyazonosság és a hitelképesség ellenőrzése.

A PayPal továbbadhatja a személyes adatokat kapcsolt vállalkozásoknak és szolgáltatóknak vagy alvállalkozóknak, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, vagy az adatokat megrendelésben kell feldolgozni.

Az érintett bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását a PayPal-tól. A visszavonás nem érinti azokat a személyes adatokat, amelyeket feldolgozni, felhasználni vagy továbbítani kell a (szerződéses) kifizetések feldolgozása céljából.

A PayPal vonatkozó adatvédelmi szabályzata ez alatt található Link visszakereshető.

 1. A feldolgozás jogalapja

6 cikk I lit. A DS-GMO a feldolgozás jogalapjaként szolgálja vállalatunkat, ahol egy bizonyos feldolgozási célra engedélyt kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása teljesíteni a szerződést a szerződő fél az a személy szükséges, mivel ez a helyzet a feldolgozási műveletek, amelyek szükségesek a termékértékesítés vagy a rendelkezés más szolgáltatás vagy véve, a feldolgozás alapján 6 cikk I lit. b DS-GMO. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási műveletekre is, például termékekre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó vizsgálatok esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatok feldolgozását, mint például az adózási kötelezettségek teljesítését, a feldolgozás az 6 I lit. c DS-GMO. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez lenne a helyzet, ha egy látogató lenne bántani a cégünk, majd a nevét, korát, az egészségbiztosítási adatokat vagy egyéb létfontosságú információkat egy orvos, kórház vagy más harmadik felek számára kell átadni. Ezután a feldolgozás az 6 I lit. d DS-GMO alapul. Végső soron a feldolgozási műveletek az 6 I lit. A DS-GMO-k alapulnak. Ezen a jogi alapon alapuló feldolgozási műveletek, amelyek nem tartoznak a fentiek közül bármelyik jogalapja, ha a feldolgozási védelme jogos érdeke a cég, vagy egy harmadik fél szükséges, kivéve ha meghaladják az érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében az érintett. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek számunkra, mert azokat kifejezetten az európai jogalkotó említette. Úgy ítélte meg, hogy milyen mértékben jogos érdeke lehetne feltételezni, ha a személy egy ügyfél díj (preambulumbekezdés 47 2 meghatározott DS-GMO).

 1. Az adatkezelő vagy harmadik fél feldolgozáshoz fűződő jogos érdekei

A 6 X. cikk szerinti személyes adatok feldolgozása. A DS-GMO a mi jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden munkatársunk és részvényeseink javára végezzük.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a megfelelő törvényes megőrzési időszak. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, ha már nem kötelesek a szerződés teljesítésére vagy szerződés megkötésére.

 1. Jogi vagy szerződéses rendelkezések a személyes adatok szolgáltatására; A szerződés megkötésének szükségessége; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ellátás elmaradásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását részben jogszabály írja elő (pl. Adószabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből (pl. Időnként szükségessé válhat egy szerződés megkötésére, hogy az érintett személy személyes adatokat szolgáltat, amelyeket később feldolgozni kell. Például az adatalany köteles személyes adatokat szolgáltatni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettekkel kötött szerződést nem lehetett lezárni. Az érintett személy személyes adatainak megadása előtt az érintett személynek fel kell vennie a kapcsolatot az egyik alkalmazottjával. Munkatársaink törli az érintett egyedi esetek is, hogy a rendelkezés a személyes adatok törvény által előírt vagy szerződéses vagy szükséges a szerződést, ha van egy kötelezettség, hogy a személyes adatok, és milyen következményei lennének a hiba, hogy a személyes adatait.

 1. Automatizált döntéshozatal

Mint felelős vállalat tartózkodik az automatikus döntéshozataltól vagy a profilalkotástól.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot az adatvédelmi hatásvizsgálat adatvédelmi nyilatkozat-készítője a használt notebookokat újrahasznosító RC GmbH-val és Christian Solmecke adatvédelmi jogász együttműködésével készítette.

 1. Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szemben a közölt információ felhasználásából vagy fel nem használtából, illetve hibás és hiányos információk felhasználásából eredő vagyoni vagy nem vagyoni károk miatti felelősségi igények a szerzővel szemben elvileg kizártak, kivéve, ha bizonyítható, hogy a szerző szándékosan vagy durva módon járt el. hanyagsághiba áll fenn.
Minden ajánlat nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot, vagy ideiglenesen vagy véglegesen leállítsa a közzétételt.

 1. Hivatkozások és linkek

A szerző felelősségi körén kívül eső, külső weboldalakra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások (hiperhivatkozások) esetén a felelősség csak akkor áll fenn, ha a szerző ismerte a tartalmat, és technikailag lehetséges és ésszerű lenne számára. illegális tartalom esetén megakadályozza a felhasználást.
A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link beállítása idején a hivatkozott oldalakon nem volt felismerhető illegális tartalom. A szerző nincs hatással a linkelt oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik minden olyan linkelt / összekapcsolt oldal minden tartalmától, amelyet a hivatkozás beállítása után megváltoztattak. Ez az állítás vonatkozik a szerző saját weboldalán beállított összes linkre és hivatkozásra, valamint a vendégkönyvekben, vitafórumokon, linkkönyvtárakon, levelezőlistákon és minden más olyan adatbázis-formában szereplő harmadik felek bejegyzéseire, amelyek tartalmához külső írási hozzáférés lehetséges. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalomért, és különösen az így bemutatott információk felhasználásából vagy felhasználásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója felel, nem pedig az, aki pusztán az adott tartalomra hivatkozik. publikáció linkeken keresztül.

 1. Szerzői jogi és védjegyjogi törvény

A szerző törekszik az összes publikációban felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek szerzői jogainak betartására, az általa készített grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek felhasználására, illetve licencmentes grafikák, hangdokumentumok, videóanyagok felhasználására. sorozatok és szövegek.
Minden, a weboldalon említett és harmadik felek által esetlegesen védett márkára és védjegyre korlátozás nélkül vonatkoznak a hatályos védjegytörvény rendelkezései és az adott bejegyzett tulajdonos tulajdonjoga. Nem szabad egyszerűen levonni azt a következtetést, hogy a védjegyeket nem védik harmadik felek jogai!
A szerző által létrehozott közzétett objektumok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjénél marad. Az ilyen grafikák, hangfájlok, videósorozatok és szövegek másolása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban nem megengedett a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül.

 1. A felelősség kizárásának jogi érvényessége

Ez a nyilatkozat kell tekinteni részeként internetes kiadvány amit utaltak, hogy ezen az oldalon. Ha az egyes szakaszok, illetve jelen nyilatkozat nem jogi, vagy megfelelő, a többi részét a dokumentum tartalmát és érvényességét.

 1. Google Analytics és cookie-k

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "sütiket" használ, szöveges fájlokat, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie-k által a weboldal Ön általi használatáról generált információkat (beleértve az Ön IP-címét is) a Google egy USA-beli szerverére továbbítják, és ott tárolják. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön webhelyhasználatát, jelentéseket állítson össze a webhelyek üzemeltetői számára a webhelyen végzett tevékenységekről, valamint hogy a webhely tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is átadhatja, ha ezt törvény írja elő, vagy ha harmadik felek dolgozzák fel ezeket az adatokat a Google nevében. A Google semmilyen körülmények között nem társítja az Ön IP-címét más Google-adatokkal. Megakadályozhatja a cookie-k telepítését a böngésző szoftver megfelelő beállításával; Szeretnénk azonban felhívni Önt arra, hogy ebben az esetben adott esetben nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google az Ön adatait a fent meghatározott módon és célból feldolgozza.

Ez a webhely a Google vizuális hirdetését (remarketing) valósította meg. A látogatók leiratkozhatnak a Google Analytics szolgáltatásból a vizuális hirdetésekhez, és személyre szabhatják a hirdetéseket a Google Display Hálózaton a Hirdetési beállítások kezelője segítségével. A Google Analytics szolgáltatással végzett remarketing online reklámozáshoz való felhasználása magában foglalja a hirdetések harmadik felek, köztük a Google általi megjelenítését a webhelyeken, a cookie-k használatát ezen a webhelyen vagy harmadik felek, köztük a Google által. A Google Analytics cookie-k és a harmadik féltől származó cookie-k (DoubleClick cookie-k) együttes használata lehetővé teszi a hirdetések célzását, optimalizálását és megjelenítését a felhasználó korábbi látogatásai alapján ezen a webhelyen.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics értékelje webhelyünk látogatását, használhatja a Google Analytics böngészőkhöz készült deaktiváló kiegészítőjét. A Google szerint ez a kiegészítő azt mondja a Google Analytics JavaScript-nek (//ga.js), hogy a webhelylátogatásról semmilyen információt nem kell elküldeni a Google Analytics számára.

 Az adatvédelmi nyilatkozat vége, utolsó frissítés dátuma 04.02.2022.